NASZE PROJEKTY

Wykaz ważniejszych zadań inwestycyjnych zaprojektowanych przez Przedsiębiorstwo EKOWOD® w latach 2001-2014

 

ZAOPATRZENIE W WODĘ

 1. Ujęcie wody i zakład uzdatniania wody o wydajności 27 m3/h w m. GIERAŁTOWIEC, Gmina Złotoryja.
 2. Rurociąg ciśnieniowy wodociągowy i podłączenie studni nr III ujęcia wody do SUW PODOLANY, Gmina Złotoryja.
 3. Rurociąg tranzytowy wodociągowy relacji SUW PODOLANY – GIERAŁTOWIEC, Gmina Złotoryja.
 4. Opinia w sprawie stwierdzenia przyczyn wadliwego działania filtrów wodnych w stacji uzdatniania wody na terenie ciepłowni C-3 w Wilkowie (teren byłej kopalni miedzi „LENA” w WILKOWIE) wraz z podaniem rozwiązania naprawczego, KGHM - ENERGETYKA Sp. z o. o. Lubin.
 5. Wodociąg dla osiedla Ernestynów, Gmina Złotoryja.
 6. Opinia w sprawie ustalenia przyczyny niedostatecznego ciśnienia wody w sieci wodociągowej miejscowości Sępów zrealizowanej w 1999r., Gmina Złotoryja.
 7. Wodociąg dla m. WADACHOWICE, Gmina Ziębice.
 8. Koncepcja programowo-przestrzenna wodociągu ZIĘBICE obejmująca 12 jednostek osadniczych (rozwiązanie koncepcyjne obejmuje sieć wodociągową przesyłową i rozdzielczą o długości ok. 69 km z 5 pompowniami wodociągowymi strefowymi oraz z 3 zespołami zbiorników wyrównawczych), Gmina Ziębice.
 9. Przebudowa oraz rozbudowa GMINNEGO SYSTEMU WODOCIĄGOWEGO na terenie GMINY ZŁOCZEW (rozwiązanie obejmuje sieć wodociągową przesyłową i rozdzielczą o długości ok. 31 km, ujęcia wody o wydajności 302 m3/h, stacje uzdatniania wody o wydajności 158 m3/h oraz zbiorniki wyrównawcze o kubaturze użytkowej 1060 m3), Gmina Złoczew.
 10. Rozbudowa gminnego systemu wodociągowego w GMINIE PĄTNÓW (inwestycja rozwiązanie obejmuje sieć wodociągową przesyłową i rozdzielczą o długości ok. 16 km, rozbudowę i przebudowę ujęć wody o wydajności 116 m3/h oraz stacji uzdatniania wody o wydajności 2300 m3/d), Gmina Pątnów.
 11. Wodociąg dla KALINOWIC GÓRNYCH (inwestycja obejmuje sieć wodociągową o długości ok. 10 km, pompownię przesyłową, zbiornik wyrównawczy, pompownię sieciową), Gmina Ziębice.
 12. Wodociąg dla m. KALINOWICE DOLNE - WIGAŃCICE (długość sieci wodociągowej magistralnej i rozdzielczej wynosi ok. 13 km), Gmina Ziębice.
 13. Wodociąg dla m. BOŻNOWICE, NOWINA, JASIENICA (sieć wodociągowa przesyłowa, magistralna i rozdzielcza o długości ok. 13 km, pompownia wodociągowa sieciowa), Gmina Ziębice.
 14. Budowa ujęcia wody w m. RENTA wraz z rurociągiem tłocznym oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w KRASZEWICACH (ujęcia wody o wydajności 55m3/h, wydajność SUW 880m3/d, długość rurociągu przesyłowego 2,4 km), Gmina Kraszewice.

ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW

 1. Koncepcja techniczno-technologiczna oraz projekt wykonawczy modernizacji oczyszczalni ścieków bytowo-gospodarczych na terenie ciepłowni C-3 w Wilkowie (teren byłej kopalni miedzi „LENA” w WILKOWIE), KGHM - ENERGETYKA Sp. z o. o. Lubin.
 2. Oczyszczalnia ścieków komunalnych o przepustowości 1100 m3/d dla miasta ZAWIDÓW, Gmina Zawidów.
 3. Koncepcja programowa gospodarki ściekowej Gminy KAMIENIEC ZĄBKOWICKI.
 4. Kanalizacja sanitarna z pompownią przesyłową dla m. NOWA ZIEMIA, Gmina Złotoryja.
 5. Kanalizacja sanitarna dla OSIEDLA MŚCIWOJA i ULIC BOCZNA, DWORCOWA, POZNAŃSKA w mieście KĘPNIE oraz dla OSIEDLA HANULIN (system grawitacyjno-ciśnieniowy zawierający 27 pompowni ścieków), Gmina Kępno.
 6. Kanalizacja sanitarna dla wsi KRĄŻKOWY, wsi KLINY oraz ULIC PRZEMYSŁOWEJ i GRABOWSKIEJ w mieście KĘPNIE (system grawitacyjno-ciśnieniowy zawierający 60 pompowni ścieków), Gmina Kępno.
 7. Kanalizacja sanitarna dla wsi OSINY, przysiółka ZOSIN oraz ULICY OSIŃSKIEJ w mieście Kępnie (system grawitacyjno-ciśnieniowy zawierający 55 pompowni ścieków), Gmina Kępno.
 8. Koncepcja rozwiązania kanalizacji sanitarnej GMINY PĘPOWO i modernizacji oraz rozbudowy istniejącej oczyszczalni ścieków o przepustowości 600 m3/d w PĘPOWIE, Gmina Pępowo.
 9. Koncepcja kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków dla miejscowości położonych na terenie GMINY KOSTOMŁOTY (system grawitacyjno-ciśnieniowy o długości ok. 130 km zawierający jedną oczyszczalnię ścieków o przepustowości 2350 m3/d oraz dwie oczyszczalnie o przepustowości 500 ÷ 350 m3/d), Gmina Kostomłoty.
 10. Oczyszczalnia ścieków komunalnych (przepustowość 500 m3/d) w m. LUBIATÓW oraz kanalizacja sanitarna (system grawitacyjno-ciśnieniowy zawierający 75 pompowni ścieków) w m. GIERAŁTOWIEC i LUBIATÓW, Gmina Złotoryja.
 11. Oczyszczalnia ścieków komunalnych (przepustowość 750 m3/d) dla miasta KOBYLIN, Gmina Kobylin.
 12. Kanalizacja sanitarna dla m. BRENNIK (system grawitacyjno-ciśnieniowy zawierający 4 pompownie ścieków), Gmina Złotoryja.
 13. Kanalizacja sanitarna dla m. PODOLANY (system grawitacyjno-ciśnieniowy zawierający 4 pompownie ścieków), Gmina Złotoryja.
 14. Koncepcja programowo-przestrzenna międzygminnego systemu kanalizacyjnego GMIN KOBYLIN – KROBIA – PĘPOWO – POGORZELA obejmująca 72 jednostki osadnicze i RLM = 38 710 (rozwiązanie koncepcyjne obejmuje system grawitacyjno-ciśnieniowy o długości ok. 308 km z 231 pompowniami ścieków zawierający sześć oczyszczalni ścieków o przepustowościach: 1685, 1080, 1045, 675, 410 i 160 m3/d), Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich.
 15. Kanalizacja sanitarna dla m. PARCICE i KRZYŻ (system grawitacyjno-ciśnieniowy zawierający 13 pompowni ścieków), Gmina Czastary.
 16. Oczyszczalnia ścieków komunalnych (przepustowość 330 m3/d) w m. RAKOSZYCE, Gmina Środa Śląska.
 17. Kanalizacja sanitarna dla m. NIEDASZÓW (system grawitacyjno-ciśnieniowy zawierający 2 pompownie ścieków), Gmina Mściwojów.
 18. Kanalizacja sanitarna dla ul. Księcia Bolka w m. HENRYKÓW, Gmina Ziębice.
 19. Koncepcja techniczno-ekonomiczna gospodarki ściekowej na terenie GMINY ZIĘBICE obejmująca 28 jednostek osadniczych (rozwiązanie koncepcyjne obejmuje system grawitacyjno-ciśnieniowy o długości ok. 207 km z 82 pompowniami ścieków zawierający cztery oczyszczalnie ścieków o przepustowościach: 5400 oraz 150 ÷ 390 m3/d), Gmina Ziębice.
 20. Kanalizacja sanitarna dla m. KONARY, Gmina Udanin.
 21. Kanalizacja sanitarna (system grawitacyjno-ciśnieniowy zawierający 4 pompownie ścieków) dla m. DAMIANOWO, Gmina Udanin.
 22. Kanalizacja sanitarna (system grawitacyjno-ciśnieniowy zawierający 11 pompowni ścieków) dla m. CZASTARY, Gmina Czastary.
 23. Kanalizacja sanitarna (system grawitacyjno-ciśnieniowy zawierający 1 pompownię ścieków) dla m. LESZCZYNA, Gmina Złotoryja.
 24. Kanalizacja sanitarna (system grawitacyjno-ciśnieniowy zawierający 1 pompownię ścieków) dla m. WYSKOK, Gmina Złotoryja.
 25. Kanalizacja sanitarna (system grawitacyjno-ciśnieniowy zawierający 7 pompowni ścieków) dla m. OPATÓW, Gmina Łęka Opatowska.
 26. Koncepcja rozwiązania technicznego sieci kanalizacji sanitarnej na terenie GMINY BORÓW obejmująca jednostki osadnicze w Aglomeracji Borek Strzeliński (rozwiązanie koncepcyjne obejmuje system grawitacyjno-ciśnieniowy o długości ok. 46,5 km z 20 pompowniami ścieków zawierający oczyszczalnię ścieków o przepustowości   800 m3/d), Gmina Borów.
 27. Koncepcja programowa kanalizacji sanitarnej na terenie GMINY BRZEŹNIO (rozwiązanie koncepcyjne obejmuje system grawitacyjno-ciśnieniowy o długości ok. 135 km z 138 pompowniami ścieków zawierający oczyszczalnię ścieków o przepustowości 750 m3/dobę), Gmina Brzeźnio.
 28. Kanalizacja sanitarna (system grawitacyjno-ciśnieniowy zawierający 4 pompownie ścieków) dla m. NOWA WIEŚ ZŁOTORYJSKA, Gmina Złotoryja.
 29. Kanalizacja sanitarna (system grawitacyjno-ciśnieniowy zawierający 1 pompownię ścieków) dla m. PYSKOWICE, Gmina Złotoryja.
 30. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej (system grawitacyjno-ciśnieniowy zawierający 2 pompownie ścieków) dla m. UDANIN, Gmina Udanin.
 31. Kanalizacja sanitarna (system grawitacyjno-ciśnieniowy zawierający 1 pompownię ścieków) dla m. MARCINOWICE, Gmina Mściwojów.
 32. Kanalizacja sanitarna (system grawitacyjno-ciśnieniowy zawierający 4 pompownie ścieków) dla m. SADKÓW, Gmina Kąty Wrocławskie.
 33. Lokalne i przydomowe oczyszczalnie ścieków (system kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowy zawierający 2 pompownie ścieków, 1 oczyszczalnię lokalną i 4 oczyszczalnie przydomowe) w m. ŁAŹNIKI, Gmina Złotoryja.
 34. Przebudowa oczyszczalni ścieków komunalnych o przepustowości 920 m3/d w m. PIEKARY, Gmina Udanin.
 35. Kanalizacja sanitarna (system grawitacyjno-ciśnieniowy zawierający 2 pompownie ścieków) dla m. DĘBOWIEC, Gmina Ziębice.
 36. Lokalne oraz indywidualne systemy odprowadzania i oczyszczania ścieków na terenie Gminy KOBYLIN (celem wdrożenia Programu priorytetowego NFOŚiGW "Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków") - Liczba ustalonych lokalizacji Przydomowych Biologicznych Oczyszczalni Ścieków: 75 - dla RLM = 410.
 37.  Lokalne oraz indywidualne systemy odprowadzania i oczyszczania ścieków na terenie Gminy PĘPOWO (celem wdrożenia Programu priorytetowego NFOŚiGW "Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków") - Liczba ustalonych lokalizacji Przydomowych Biologicznych Oczyszczalni Ścieków: 127 - dla RLM = 688.
 38. Lokalne oraz indywidualne systemy odprowadzania i oczyszczania ścieków na terenie Gminy POGORZELA (celem wdrożenia Programu priorytetowego NFOŚiGW "Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków") - Liczba ustalonych lokalizacji Przydomowych Biologicznych Oczyszczalni Ścieków: 72 - dla RLM = 422.

Wykaz ważniejszych zadań inwestycyjnych zaprojektowanych przez Przedsiębiorstwo EKOWOD® w latach 1991-2000

Uwaga: nazwy województw wg stanu obowiązującego do dnia 31.12.1998r.

ZAOPATRZENIE W WODĘ

 1. Wodociąg dla DOBROSZOWA, woj. legnickie.
 2. Wodociąg dla PRUSIC, woj. legnickie.
 3. Stacja uzdatniania wody dla szpitala przy ul. Rogozińskiego w PRZEMYŚLU (przy współpracy z NCE S.A. Wrocław).
 4. Rozwiązanie gospodarki wodociągowej (ujęcia wody, zakłady uzdatniania wody, sieć wodociągowa, pompownie, zbiorniki wodociągowe) gminy BARANÓW SANDOMIERSKI, woj. tarnobrzeskie (przy współpracy z NCE S.A. Wrocław).
 5. System wodociągowy (Międzygminny Wodociąg Grupowy) dla zaopatrzenia w wodę gmin RUJA, LEGNICKIE POLE, WĄDROŻE w woj. legnickim.
 6. Dokumentacja projektowa dotycząca celowości dalszej budowy ujęcia wody REDA III oraz określenia docelowego rozwiązania zaopatrzenia w wodę miast GDYNIA, RUMIA, REDA, woj. gdańskie (przy współpracy z NCE S.A. Wrocław).
 7. Wodociąg grupowy LUZINO, BARŁOMINO, KĘBŁOWO, woj. gdańskie (przy współpracy z NCE S.A. Wrocław).
 8. Wodociąg dla m. ROKITNICA, woj. legnickie.
 9. Wodociąg grupowy WYSKOK, PYSKOWICE, NOWA WIEŚ, woj. legnickie.
 10. Wodociąg grupowy w m. KOZÓW i WYSOCKO, woj. legnickie.
 11. Koncepcja programowa wodociągów dla wsi LUBIATÓW - PODOLANY - CZORTKOWICE, woj. legnickie.
 12. Koncepcja zaopatrzenia w wodę gminy STRZEGOM - program budowy wodociągów (ujęcia wody, zakłady uzdatniania wody, sieć wodociągowa, pompownie, zbiorniki wodociągowe) dla 22 wsi gminy Strzegom, woj. wałbrzyskie.
 13. Ujęcie wody, stacja uzdatniania wody, zbiornik wodociągowy, pompownia sieciowa, sieć wodociągowa w m. PODOLANY, woj. legnickie.
 14. Wodociąg dla m. STRZAŁKOWICE, woj. legnickie.
 15. Projekt strefy ochronnej ujęcia wody w MICHOWIE, woj. legnickie (Dolnośląskie Zakłady Wyrobów Papierowych DOLPAKART, CHOJNÓW).
 16. Wodociąg dla m. ŁAŹNIKI, woj. legnickie.
 17. Wodociąg dla m. JERZMANICE ZDRÓJ, woj. legnickie.
 18. Wodociąg dla m. GŁĘBOKA i POMIANÓW, woj. wałbrzyskie.
 19. Wodociąg dla m. LUBIATÓW - KWIATÓW, woj. legnickie.
 20. Wodociąg dla m. KOMOROWO - KOMORÓWKA, woj. wrocławskie.
 21. Wodociąg dla m. KOPACZ - etap I, woj. legnickie.
 22. Wodociąg dla m. KOPACZ - etap II, woj. legnickie.
 23. Wodociąg dla m. LESZCZYNA, woj. legnickie.
 24. Modernizacja Wodociągu na terenie byłej kopalni miedzi „LENA” w WILKOWIE, woj. legnickie.
 25. Wodociąg dla m. WĘGRÓW - SKAŁA - JAKSONOWICE, woj. wrocławskie.
 26. Projekt strefy ochronnej ujęcia wody na terenie byłej kopalni miedzi „LENA” w WILKOWIE, wojew. legnickie (ENERGETYKA Sp. z o. o. Lubin).

ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW

 1. Kanalizacja (sanitarna i deszczowa) oraz oczyszczalnia ścieków o przepustowości 1000 m3/d w LEGNICKIM POLU woj. legnickie.
 2. Kanalizacja sanitarna (system grawitacyjno-ciśnieniowy zawierający 6 pompowni ścieków) dla ROKITNICY i KOPACZA woj. legnickie.
 3. Kanalizacja sanitarna z pompownią przesyłową w m. DOBROSZÓW, woj. legnickie.
 4. Kanalizacja sanitarna z pompownią przesyłową dla m. PRUSICE, woj. legnickie.
 5. Oczyszczalnia ścieków o przepustowości 400 m3/d oraz kanalizacja dla NIEDŹWIEDZIC i GOLISZOWA, woj. legnickie.
 6. Kanalizacja z pompownią przesyłową w m. MĘCINKA, woj. legnickie.
 7. Oczyszczalnia ścieków komunalnych o przepustowości 800 m3/d dla UDANINA, PIEKAR, KONAR i LUSINY, woj. legnickie.
 8. Kanalizacja sanitarna (system grawitacyjno-ciśnieniowy zawierający 12 pompowni ścieków) i oczyszczalnia ścieków komunalnych (przepustowość 400 m3/d) dla UJAZDU GÓRNEGO i UJAZDU DOLNEGO, woj. legnickie.
 9. Sieć kanalizacyjna sanitarna /w systemie ciśnieniowym/ obrzeża jeziora DOMINICKIEGO w BOSZKOWIE, woj. leszczyńskie - koncepcja (przy współpracy z NCE S.A. Wrocław).
 10. Rozwiązanie gospodarki ściekowej (sieć kanalizacyjna i oczyszczalnie ścieków przepustowości od 100 - 1 500 m3/d) gminy BARANÓW SANDOMIERSKI, woj. tarnobrzeskie - koncepcja (przy współpracy z NCE S.A. Wrocław).
 11. Kanalizacja sanitarna oraz oczyszczalnie ścieków bytowo-gospodarczych (przepustowości od 150 - 800 m3/d) Gminy UDANIN, woj. legnickie - koncepcja.
 12. Koncepcja programowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków bytowo-gospodarczych (przepustowości od 20 - 500 m3/d) gminy RUJA, woj. legnickie.
 13. Kanalizacja sanitarna grupowa (system grawitacyjno-ciśnieniowy zawierający 15 pompowni ścieków) dla miejscowości MŚCIWOJÓW, TARGOSZYN, MARCINOWICE, LUBORADZ I DRZYMAŁOWICE, woj. legnickie.
 14. Koncepcja gospodarki ściekowej gminy STRZEGOM - program budowy kanalizacji z oczyszczalniami ścieków (przepustowości od 20 - 1 500 m3/d) dla 22 wsi gminy Strzegom, woj. wałbrzyskie.
 15. Koncepcja programowa rozwiązania gospodarki ściekowej (sieć kanalizacyjna i oczyszczalnia ścieków o przepustowości 5 000 m3/d) Zakładów Produkcji Tektury w NOWEJ ZIEMI, woj. legnickie.
 16. Koncepcja programowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków bytowo-gospodarczych (przepustowości od 150 - 1 000 m3/d) gminy ZAGRODNO, woj. legnickie.
 17. Koncepcja programowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków bytowo-gospodarczych (przepustowości od 50 - 500 m3/d) dla miejscowości LUBIATÓW, KWIATÓW, PODOLANY, CZORTKOWICE, BRENNIK, GIERAŁTOWIEC, PYSKOWICE, WYSKOK, NOWA WIEŚ ZLOTORYJSKA, ERNESTYNÓW, woj. legnickie.
 18. Kanalizacja sanitarna dla m. LUSINA (system grawitacyjno-ciśnieniowy z 8 pompowniami ścieków), woj. legnickie.
 19. Kanalizacja sanitarna (system grawitacyjno-ciśnieniowy zawierający 5 pompowni ścieków) dla m. KOZÓW i WYSOCKO, woj. legnickie.
 20. Oczyszczalnia ścieków (przepustowość 500 m3/d) dla m. PAKOSŁAW, OSIEK, POMOCNE, woj. leszczyńskie.
 21. Koncepcja programowa kanalizacji sanitarnej dla m. OSINY, KRĄŻKOWY, HANULIN oraz osiedla MŚCIWOJA w KĘPNIE, woj. kaliskie.
 22. Oczyszczalnia ścieków komunalnych (przepustowość 730 m3/d) w m. PIEKARY, woj. legnickie.