ZAKRES USŁUG

Przedsiębiorstwo EKOWOD® prowadzi działalność obejmującą następujący zakres specjalizacji:
 • oczyszczalnie ścieków bytowo-gospodarczych, komunalnych, przemysłowych, deszczowych;
 • sieci kanalizacyjne grawitacyjne i tłoczne wraz z pompowniami dla ścieków bytowo-gospodarczych, komunalnych, przemysłowych, deszczowych;
 • zaopatrzenie w wodę, w tym m. in. ujęcia i zakłady uzdatniania wody, zbiorniki wodociągowe, pompownie wodociągowe;
 • sieci wodociągowe przesyłowe, magistralne i rozdzielcze;
 • melioracje wodne.

  Oferujemy Państwu:

 • wykonanie wielobranżowych dokumentacji projektowych (koncepcje programowe, projekty wstępne, projekty budowlane, projekty wykonawcze) dla inwestycji nowych, przebudowywanych lub rozbudowywanych (modernizowanych) wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę;
 • operaty wodnoprawne wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego;
 • nadzory autorskie oraz nadzory inwestorskie;
 • organizowanie i prowadzenie realizacji zadań inwestycyjnych, modernizacyjnych lub remontowych;
 • kompletacje dostaw urządzeń i elementów wyposażenia;
 • przeprowadzanie rozruchów oraz szkoleń dotyczących obsługi i użytkowania;
 • wykonanie dokumentacji inwentaryzacyjnych, ekspertyz technicznych, opinii i prac badawczych oraz doradztwo techniczno-ekonomiczne i organizacyjne.

Gwarantujemy wysoki poziom techniczny oraz rzetelność wykonania powierzonych nam prac.